Nasza Oferta

Kontakt

tel.  503-333-101.

 


Upadłość Spółki

Zajmujemy się doradztwem obejmującym ocenę stanu finansowego pod kątem przesłanek do ogłoszenia upadłości Spółki.

Trudna sytuacja finansowa Spółki wymaga ostrożnych działań i stosownej „opieki” merytorycznej.

Umiejętność prawidłowej oceny stanu zadłużenia Spółki, stanowi warunek bezwzględny dla prawidłowego przeprowadzenia procesu zaspokojenia wierzycieli, i uniknięcia zagrożeń oraz wynikających z tego dalszych negatywnych konsekwencji.

Nie terminowe zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości, może przyczynić się do pociągnięcia do odpowiedzialności Członków Zarządu lub osób wchodzących w skład rad nadzorczych spółek.


Ab Investing świadczy usługi w zakresie doradztwa obejmującego badanie podstaw do ogłoszenia upadłości w każdej Spółce prawa handlowego.

Dzięki naszej kompleksowej analizie stanu finansowego Spółki, jesteśmy w stanie udzielić naszym klientom odpowiedzi na pytanie, kiedy złożyć wniosek o upadłość oraz w jaki sposób w ich konkretnej sytuacji należałoby taki wniosek złożyć.

W większości wypadków ocena Zarządu jest subiektywna ze względu na brak wiedzy na temat Prawa Upadłościowego, i przesłanek do złożenia wniosku obejmujących zawarcie układu lub upadłość obejmującą likwidację majątku spółki.


Obejmujemy rolę likwidatorów spółki w sytuacji , kiedy spółka nie realizuje dalszej statutowej działalności. W praktyce pojęcia likwidacja i upadłości często są ze sobą utożsamiane. Oba określają sytuacje prawne podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, z tym że upadłość jest skutkiem, a likwidacja jej przyczyną.


Upadłość Układowa, która pozwala na dalsze prowadzenie działalności, przy jednoczesnym wymogu zawarcia z wierzycielami stosownego układu co do zasad i sposobu ich zaspokojenia.

W tym przypadku należy pamiętać, iż przed zgłoszeniem wniosku zawierającego możliwość zawarcia układu należy podjąć stosowne działania które maja na celu zawarcie układu z wszystkimi wierzycielami jak i uprawdopodobnienie iż upadłość z możliwością zawarcia układu będzie korzystniejsza dla wierzycieli, z naszego wieloletniego doświadczenia dochodziło do sytuacji kiedy Sąd nie przychylił się do upadłości z możliwością zawarcia układu i wydał postanowienie o upadłości likwidacyjnej.


Przygotowywujemy w sposób profesjonalny układ z redukcją zobowiązań jak i z harmonogramem spłat zadłużeń, który gwarantuje dalsze funkcjonowanie spółki w upadłości układowej.

Dla przedsiębiorców którzy nie wyrażają chęci uczestniczenia w procesie upadłościowym lub likwidacyjnym proponujemy zakup udziałów, jak i objęcie Zarządu na czas przeprowadzenia postepowania upadłościowego, oraz przygotowanie wniosku o upadłość likwidacyjną lub otwarcie postępowania likwidacyjnego.