abinvesting.pl

Strona o finansach, biznesie i rozwoju osobistym.

Finanse

Fundusze ETF w Polsce

Fundusze inwestycyjne pozwalają na inwestowanie za pośrednictwem wykwalifikowanych inwestorów, którzy obracają środkami finansowymi swoich klientów. Jednym z takich funduszy jest fundusz ETF.

Warto wiedzieć, czym on jest i w jaki sposób się w niego inwestuje? Co ciekawe, dopiero niedawno, bo z początkiem 2019 roku na polskim rynku giełdowym zadebiutował pierwszy polski ETF.

Czym jest ETF?

ETF to fundusz inwestycyjny Exchange-traded fund. Jest on funduszem, którego co najmniej jedna jednostka lub klasa akcji jest przedmiotem obrotu przez cały dzień w co najmniej jednym systemie obrotu i z udziałem co najmniej jednego animatora rynku, podejmującego działania w celu zapewnienia tego, by żadna wartość jednostek lub akcji w danym systemie obrotu nie różniła się istotnie od ich wartości aktywów netto. W stosownych przypadkach wartość ta nie powinna różnić się od wskaźnikowych wartości aktywów netto.

Celem funduszy inwestycyjnych typu ETF jest wierne odwzorowywanie wskazanego indeksu. ETF-y notowane są na giełdzie papierów wartościowych, tak jak i akcje. Kiedy inwestor decyduje się na zakup jednostek ETF, tak naprawdę inwestuje w zdywersyfikowany portfel aktywów ze spółek zgromadzonych w indeksie, który dany ETF naśladuje. Tytuły uczestnictwa funduszu podlegają na bieżąco wycenie na giełdzie. Dlatego inwestor może w trybie ciągłym śledzić inwestycje, a przy tym kupować i sprzedawać ich jednostki uczestnictwa podczas danej sesji, oczywiście z wykorzystaniem pośrednictwa ze strony wybranego biura maklerskiego.

ETFy na polskiej GPW

Dokładnie 22 września 2010 roku na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutował pierwszy fundusz inwestycyjny ETF. Był nim Lyxor ETF WIG20, który opierał się na indeksie dwudziestu największych spółek na warszawskim parkiecie głównym. Już pół roku później, czyli 30 maja 2011 roku wystartował ETF na indeks DAX i S&P500, czyli największych spółek rynku niemieckiego i amerykańskiego. Oba fundusze zarządzane są przez Grupę Lyxor Asset Management. Nie są polskimi ETF-ami, ale zarządza nimi jedna z największych w skali światowej i druga w Europie instytucja tego rodzaju, należąca do Société Générale Corporate and Investment Bank.

Na polskim rynku giełdowym, na warszawskiej GPW dostępne jest kilka ETF-ów (dowiedz się więcej). Trzy z nich są subfunduszami zagranicznego MULTI UNITS Luxembourg notyfikowanymi przez KNF:

  • Lyxor WIG20 UCITS ETF – Acc (odwzorowuje wyniki indeksu WIG20TR),
  • Lyxor S&P 500 UCITS ETF (odwzorowuje wyniki indeksu S&P 500),
  • Lyxor DAX (DR) UCITS ETF (odwzorowuje wyniki indeksu DAX).

Niemniej prócz tego jest też od stycznia 2019 roku nowy, pierwszy polski fundusz inwestycyjny typu ETF (więcej o ETF-ach w XTB). To fundusz Beta ETF WIG20TR FIZ, który odwzorowuje wyniki indeksu WIG20TR. Zadebiutował on na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 7 stycznia 2019 roku i jest realną alternatywą dla obecnego na rynku instrumentu Lyxora i był on zarazem czwartym dostępnym na GPW instrumentem ETF.

Jak funkcjonuje polski ETF?

Debiutujący w styczniu 2019 roku polski ETF jest pierwszym funduszem polskim, który nie replikuje sztucznie indeksu, tylko faktycznie kupuje akcje z indeksu WIG20TR. Beta WIG20TR to fundusz ETF, który będzie przecierał szlaki dla kolejnych funduszy tego typu na polskiej GPW.

Zadaniem Beta ETF WIG20TR jest odzwierciedlanie indeksu WIG20 Total Return. Jeśli przykładowo indeks ten rośnie o 3 proc., w takiej samej skali powinien wzrosnąć także ETF. Fundusz ma utrzymywać przy tym niskie opłaty. Ustalono, że będzie to maksymalnie 0,5 proc. opłaty za zarzadzanie, 2 proc. opłaty subskrypcyjnej na rynku pierwotnym i maksymalnie 1 proc. opłaty za wykup na rynku pierwotnym. Na rynku wtórnym ETF nie pobiera ani opłaty subskrypcyjnej, ani opłaty za wykup.

Cechą charakterystyczną pierwszego polskiego ETF-u jest to, że replikuje on instrument bazowy, faktycznie kupując akcje blue chipów. Jest to ogromny plus dla polskiej giełdy, ponieważ faktyczne kupowanie akcji spółek z indeksu WIG20 przekłada się pozytywnie na płynność całego rynku.