abinvesting.pl

Strona o finansach, biznesie i rozwoju osobistym.

windykacja
Finanse

Ściąganie długów, czyli na czym polega działalność firm windykacyjnych

Ściąganie długów, czyli windykacji wierzytelności wymagalnych na ogół jest żmudnym procesem. Ułatwieniem i przyspieszeniem procesu odzyskiwania należności jest skorzystanie z pomocy firmy windykacyjnej. Na czym polega jej działalność?

Co to jest ściąganie długów?

Ściąganie długów to potoczna nazwa windykacji należności, czyli ogółu czynności podejmowanych w celu odzyskania należności wierzyciela, które nie zostały zaspokojone mimo że stały się wymagalne. Długi można ściągać samodzielnie lub powierzyć to profesjonalistom, czyli firmie windykacyjnej, której pracownicy zawodowo zajmują się odzyskiwaniem długów. 

Jakie działania podejmują firmy windykacyjne? W ramach tzw. windykacji miękkiej podejmują one próby kontaktu z dłużnikiem, upominają i przypominają o nie uregulowanych zobowiązaniach. Poza mailingiem mogą także przygotowywać dokumenty np. wezwania do zapłaty, które wraz ze wskazaniem konsekwencji braku płatności przesyłane są listownie. Firma windykacyjna może także prowadzić negocjacje z dłużnikiem, którego sytuacja finansowa jest na tyle trudna, że nie jest on w stanie uregulować należności natychmiast, ale wyraża chęć współpracy. 

Czym różni się ściąganie długów przez firmę windykacyjną od samodzielnej windykacji?

Długi można ściągać także samodzielnie. Działania te są etapem polubownego rozwiązania sprawy i sprowadzają się do podejmowania czynności, które są zbieżne z tymi, które podejmują firmy windykacyjne. Wierzyciel może zatem dzwonić, wysyłać maile, upominać, negocjować czy kategorycznie żądać zapłaty należnych mu pieniędzy od dłużnika. Różnica w działaniach sprowadza się jednak przede wszystkim do stopnia profesjonalizmu. Wierzyciel nie musi być przygotowany do odzyskiwania długów, przez co jego działania mogą być chaotyczne lub nieudolne. Osobiste zaangażowanie w sprawę bywa ponadto niekiedy sporym utrudnieniem, bo uniemożliwia obiektywną ocenę sytuacji. 

Firmy windykacyjne to przede zespół profesjonalistów z różnych dziedzin – prawa, finansów, windykatorów – dysponujących także doświadczeniem w ściąganiu długów. Kompleksowe spojrzenie na sprawę, daje szansę na dobór optymalnych narzędzi. Firmy windykacyjne wspierają ponadto na każdym etapie windykacji – od windykacji polubownej, przez sądową, po postepowanie egzekucyjne i komornicze.

Firmy windykacyjne – jakie jeszcze usługi świadczą?

Warto wspomnieć, że współpraca z firmą windykacyjną może skłonić do skorzystania także z innych usług oferowanych przez nowoczesne podmioty. Mowa tu m.in. o zakupie wierzytelności, czyli zawarciu pomiędzy wierzycielem (cedentem) umowy cywilnoprawnej, mocą której przenosi on zobowiązania na firmę windykacyjną (cesjonariusza) jako na nowego wierzyciela. 

Wiele firm oferuje swoim klientom także monitoring płatności, którego zadaniem jest niejako zapobieganie ściągania długów. Informując dłużnika o konieczności uregulowania zobowiązania niezwłocznie po upływie terminu płatności, można skutecznie zapobiec rozciągających się w czasie postępowań windykacyjnych.

Materiał zewnętrzny