Strona główna
Praca
Tutaj jesteś
Praca Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny – kto może ubiegać się o dostęp do nagrań?

Data publikacji 29 maja 2023


Rozwój technologii sprawił, że obecnie prawie każdy obiekt komercyjny jest objęty monitoringiem oraz systemem elektronicznych zabezpieczeń. Takie rozwiązanie jest skutecznym zabezpieczeniem biznesu przed włamaniem lub aktami wandalizmu, do tego chroni pracowników oraz wizerunek pracodawcy. Systemy monitorowania umożliwiają stałą kontrolę nad obiektami, są też działaniem prewencyjnym, a nagrania stanowią ważny dowód w razie wystąpienia niepożądanych zdarzeń. Kto więc może ubiegać się o dostęp do nagrań?

Monitoring obiektu a ochrona danych osobowych

System telewizji przemysłowej zapewnia bezpieczeństwo pracownikom, pozwala na kontrolę procesów zachodzących w obiekcie oraz chroni mienie przedsiębiorcy. Warto jednak wiedzieć, że stosowanie monitoringu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych osób, których wizerunek znajduje się na nagraniach. Zgodnie z przepisami,  osoby, których wizerunek znajduje się na nagraniach, muszą zostać poinformowane o tym, że są nagrywane. Kolejnym wymogiem, jaki stawia prawo – jest określenie celu nagrywania, zapewnienie poufności danych i ograniczenie czasu przechowywania nagrań. Tutaj należy zaznaczyć, że monitorowane osoby mogą zażądać dostępu do nagrań.

System telewizji przemysłowej – jak poprawić bezpieczeństwo biznesu i działać zgodnie z prawem?

Prawidłowe zarządzanie danymi osobowymi i wizerunkami pracowników, które rejestrują systemy monitorowania, jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa. W ramach zarządzania danymi administrator musi doskonale orientować się w przepisach prawa, analizować każde żądanie wglądu do nagrań i dbać o wizerunek pracodawcy oraz osób znajdujących się na nagraniach.

Należy również zadbać o jakość nagrań oraz o procedury związane z rejestrowaniem obrazu, a także dźwięku. W tym celu warto skontaktować się z doświadczoną firmą, która kompleksowo zajmuje się monitoringiem wizyjnym, szczegółową ofertę można znaleźć na stronie https://bezpieczenstwo.impel.pl/monitoring-wizyjny/. Korzystając z usług profesjonalistów, uzyskasz całodobowy i zdalny nadzór na tym, co dzieje się w firmie, a natychmiastowa interwencja zmniejszy straty finansowe i wizerunkowe.

Komu mogę udostępnić nagrania z kamer?

Dane z monitoringu, na których widoczny jest wizerunek lub cechy charakterystyczne, dzięki którym uda się zidentyfikować daną osobę (np. tatuaż lub numer tablicy rejestracyjnej pojazdu) nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Poprzez udostępnianie rozumie się przekazywanie i odtwarzanie nagrań osobom trzecim lub publikowanie ich w Internecie.

Nagrania pozyskane z monitoringu mogą być jednak cennym materiałem dowodowym, więc gdy istnieje odpowiednia podstawa prawna – wtedy można je udostępniać organom ścigania w celu przeprowadzenia śledztwa. O obraz z kamer może również wystąpić ubezpieczyciel w celu ustalenia odpowiedzialności za szkodę. Także osoba, którą uwiecznił monitoring obiektu, ma prawo uzyskać wgląd do nagrań, gdyż stanowią one jej dane osobowe. Administrator powinien przygotować nagranie do wglądu osoby wnioskującej, przed tym jednak musi zamazać wizerunki innych osób znajdujących się na nagraniu.

Redakcja abinvesting.pl

Jesteśmy redakcją poświęcona finansom, biznesowi i rozwojowi osobistemu. Dzielimy się z Wami praktycznymi wskazówkami dotyczącymi zarządzania finansami, rozwijania umiejętności biznesowych oraz budowania pozytywnych nawyków i relacji.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?