Strona o finansach, biznesie i rozwoju osobistym.

Finanse Własny biznes

Jakie wyróżniamy metody analizy rynku?

Koniecznie trzeba mieć świadomość, że firmy specjalizujące się w analizie rynku muszą posiadać odpowiednie kompetencje i zasoby służące do pozyskiwania informacji z bardzo dużej liczby źródeł. Należy do nich zaliczyć nie tylko już istniejące źródła, ale również generowane w toku badań z uczestnikami rynku czy wywiadów. Metody analizy rynku analiza danych zastanych, wywiady rynkowe, badania z klientami na rynku, a także modele własne.

Analiza danych zastanych

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że dane zastane jest to najbardziej podstawowe źródło analityczne. Umożliwia bowiem nie tylko i wyłącznie na ocenę wielkości, ale również potencjału rynku czy występującej konkurencji. Należy również wiedzieć, że do najważniejszych źródeł zastanych należy zaliczyć dane urzędów statystycznych, ogólnodostępne raporty rynkowe czy dane organizacji branżowych. Warto podkreślić, że w przypadku niszowych rynków czy różnych segmentów rynkowych dochodzi do sytuacji, że dane rynkowe nie tylko mogą być niekompletne, mogą również w ogóle nie istnieć. Co powinno się zrobić w takiej sytuacji?

Wywiady rynkowe, czyli dodatkowe wsparcie analityczne

W przypadku, gdy analitykowi będzie brakowało określonych informacji rynkowych, przede wszystkim takich o jakościowym charakterze, będzie on musiał posiłkować się specjalistycznymi wywiadami rynkowymi z interesariuszami na danym rynku. Trzeba zdawać sobie sprawę, że do takich interesariuszy koniecznie należy zaliczyć przedstawicieli organizacji branżowych, ekspertów czy dziennikarzy branżowych. Zdarzają się również sytuacje, że konkurenci zgadzają się na udzielenie wypowiedzi do celów potrzebnych na opracowanie danej analizy. Rozmowy umożliwiają w szczególności na zweryfikowanie oszacowań rynkowych czy pozyskanie informacji o barierach rynkowych czy trendach.

Badania z klientami, czyli jak zbudować strategię rynkową?

Warto zdawać sobie sprawę, że charakterystyka konkurencji i rynku jest czymś zupełnie innym niż rzetelne wypowiedzenie się na temat preferencji czy potrzeb klientów. Zdecydowanie najczęściej wykorzystywaną metodą przez analityków są różnego rodzaju badania ilościowe z klientami. Pozwalają one bowiem wypowiedzieć się na temat zainteresowania określonym produktem, wrażliwości cenowej, dystrybucji czy komunikacji.

Przedsiębiorstwom, których celem jest wykonanie rzetelnej analizy rynku rekomendowane jest zlecenie jej wykonania profesjonalnym firmom, które specjalizują się od lat w tym temacie. Pomoże to na uniknięcie otrzymania błędnych wyników.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.