abinvesting.pl

Strona o finansach, biznesie i rozwoju osobistym.

Praca Rozwój Osobisty

Podanie o prace – cechy charakterystyczne dokumentu.

Zmiana pracy, pozyskanie wymarzonej pozycji czy poszukiwania pierwszego w życiu zatrudnienia wiąże się z obowiązkiem wykonania wielu czynności, jak również odpowiedniego przygotowania się. Jednym z ważnych elementów jest stworzenia podania o pracę, a następnie wykonania odpowiedniego CV. Czym jest podanie o prace? Jakie posiada cechy charakterystyczne? Co powinno zawierać? Jak starać się o nowa posadę.
Podanie o prace to specyficzny i wyróżniający się dokument. Pismo to jest prośbą kierowana do właściciela firmy, w którym zawarta jest prośba o zatrudnienie. Jak i je napisać i kiedy złożyć?

Napisanie odpowiedniego podania objęte jest kilkoma zasadami. Dokument ten powinien zawierać kilka szczegółowych podpunktów, którymi są:

 • cel pisma,
 • dane adresata,
 • sytuacja użytkowa,
 • rodzaj pracy i stanowiska, o który stara się kandydat.

Pismo takie najczęściej wysyłane jest przez osoby szukające pracy, a adresatem podania jest właściciel lub prezes firmy, w której aktualnie nie jest prowadzony konkurs ani proces rekrutacyjny. Takie poszukiwanie pracy i staranie się o dane stanowisko jest coraz bardziej modne i popularne, jak również przynosi pozytywne efekty i skutki.
Podanie o prace powinno być skonstruowane na zasadzie krótkich, jasnych i przejrzystych zdań, pisanych stylem poważnym, oficjalnym. Dokument pisany jest z własnej woli oraz wyraża chęć podjęcia pracy na danym stanowisku. W piśmie tym należy używać ogólnie przyjętych zwrotów grzecznościowych, jak również uwzględnić odpowiedź na wymagania danej firmy.

Konstrukcja podania powinna być złożona z:

 • imienia i nazwiska kandydata,
 • daty i miejscowości utworzenia dokumentu,
 • danych firmy, do której wysyłane jest podanie,
 • tytuł,
 • czytelny podpis na dole podania,
 • informacja o załącznikach takich jak CV czy list motywacyjny, itp.

Podczas konstruowania podania o prace nalży zwrócić szczególną uwagę na samą treść pisma. Swoją kandydaturę należy prawidłowo, odpowiednio i starannie umotywować, jak również przedstawić swoje zalety, cechy i umiejętności. Całość dokumentu powinna być wykonana przejrzyście schludnie, czysto i przede wszystkim czytelnie. Ładna oprawa, ciekawe rozmieszczenie informacji oraz wpadający w oko wygląd przyciągnie uwagę odbiorcy, jak również pozostanie w jego pamięci. Tworząc odpowiednie podanie o prace można skorzystać ze specjalnie przygotowanych wzorów i szablonów, jak również uzupełnić przygotowane arkusze.

Głównymi częściami arkuszu powinny być:

 • powitanie,
 • wstęp,
 • rozwinięcie,
 • zakończenie,
 • pożegnanie.